Samenspel

Omdat Sax to the Max niet verbonden is aan een club of muziekvereniging, zijn er veel cursisten die dat ook niet zijn en voornamelijk lekker voor zichzelf spelen. Daarom wordt er een aantal keer per jaar een avondje belegd om samen muziek te maken.

Groepjes van 4 á 5 cursisten studeren dan onder leiding van de docent een stuk muziek in. Vaak zijn dit stukken voor saxofoonkwartet, soms zijn het speciaal gearrangeerde stukken. Ervaring leert dat deze avondjes leerzaam én gezellig zijn!.

0252 - 215 226
Stuur een e-mail