Praktijkgerichte muziektheorie

Kort gezegd houdt dit in dat alles wat er aan muziektheorie is, aan bod kán komen, maar niet perse aan bod hóéft te komen. De muziektheorie sluit aan bij jouw persoonlijke lesprogramma en kun je opsplitsen in twee soorten: dingen die je zou moeten weten en dingen die je zou willen weten. Dit alles wordt al spelenderwijs verweven door de lessen. Er zijn dus geen aparte theorielessen. Op verzoek kan dit natuurlijk wel.

0252 - 215 226
Stuur een e-mail